main

GrassrootsFilms

Jezus na ulicach Nowego Jorku

Twarze przechodniów, robotników, policjantów, mówią same za siebie. Przeogromne zdziwienie, ale również ludzka zaduma. Oto idzie, kroczy ulicami Nowego Jorku sam Bóg, Stworzyciel świata i człowieka. Kroczy w otoczeniu swoich wiernych, którzy z dumą i pokorą podążają śladem Jezusa Chrystusa.

ZOBACZ RÓWNIEŻ


REDAKCJA ZYWESLOWO.COM.PL POLECA

7 Tajemnic Eucharystii – Vinny Flynn – Papież Jan Paweł II nazwał Najświętszą Eucharystię “największym skarbem Kościoła”, a mimo to nawet wielu żarliwych katolików w sposób ograniczony pojmuje ten pełen mocy sakrament. Ta książka to wszystko zmieni! Dzięki niej zyskasz całkowicie nową świadomość, że Eucharystia nie ogranicza się tylko do przyjmowania Komunii; ona może przemieniać twoje codzienne życie. Ta wnikliwa i niezwykle wciągająca książka – głęboko oparta na Piśmie Świętym, pismach wielu świętych i nauczaniu dwóch ostatnich papieży – wprowadzi Cię w niektóre “ukryte” prawdy Eucharystii; prawdy, które zawsze przyjmowali teologowie, święci i mistycy, a które rzadko były przekazywane zwyczajnym ludziom w sensowny sposób. Vinny Flynn jest dyrektorem wykonawczym MercySong Ministries of Healing. Jest utalentowanym muzykiem, mówcą i pisarzem, a jego przejmujące nauczanie o Bożym Miłosierdziu, sakramentach i ojcowskiej miłości Boga uczyniło z niego popularnego prelegenta na misjach parafialnych, konferencjach i rekolekcjach.